Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ

της θρησκευτικής εορτής του ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έτους 2022

Ο Δήμος Πετρούπολης σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η αριθμ. 36934/20-9-2022 απόφαση Αντιδημάρχου περί ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ για την εμποροπανήγυρη για τη θρησκευτική εορτή του ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έτους 2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4849/2021.

Οι χώροι στους οποίους θα διεξαχθεί η εμποροπανήγυρη, οι παραχωρούμενες θέσεις καθώς και οι όροι λειτουργίας αναφέρονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων (ΑΔΑ 9Κ98ΩΞΣ-82Σ) και στο συνημμένο σε αυτόν σχεδιάγραμμα (όσον αφορά τις θέσεις).

Η απόδοση των θέσεων θα γίνει με κλήρωση, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β του ανωτέρω Κανονισμού στους κατόχους:

α) βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές (75% των θέσεων)
β) άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές (10% των θέσεων)
γ) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο (10% των θέσεων)
δ) άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη (5% των θέσεων)

Για την απόδοση της θέσης οι υποψήφιοι πωλητές υποβάλλουν τη βεβαίωση δραστηριοποίησης ή την άδεια που κατέχουν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, καθώς επίσης φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους, άδεια παραμονής σε ισχύ (εάν απαιτείται), πιστοποιητικό υγείας εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων και ποτών, βεβαίωση καταλληλότητας από την Υγειονομική Υπηρεσία για καντίνες και τροχήλατες συσκευές παρασκευής μικρογευμάτων και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για δημότες Πετρούπολης.

Οι πωλητές στους οποίους αποδίδονται οι θέσεις δραστηριοποίησης στη βραχυχρόνια αγορά καταβάλλουν το αναλογούν τέλος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση με φυσική παρουσία στο πρωτόκολλο του Δήμου ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katasthmata@petroupoli.gov.gr έως και τις 10/10/2022. Η αίτηση θα συνοδεύεται απαραιτήτως από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω.

 

Αρχεία:

Αίτηση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη του Αγ. Δημητρίου