Δείτε την πρόσκληση της 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 12 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30.

 

Αρχεία:
Πρόσκληση της 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.