Δείτε την πρόσκληση της 6ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 18 Απριλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 10:00 και τη ψήφο σας, από 10:00 έως 11:00 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr.

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 6ης Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.