Δείτε την πρόσκληση της  4ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί  την 11 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής Αντίστασης 61).

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 4ης Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.