Δείτε την πρόσκληση της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 17 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00.

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 12ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.