Δείτε την πρόσκληση της 4ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 17 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00.

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 4ης Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.