Δείτε την πρόσκληση της μέσω τηλεδιάσκεψης,  3ης Ειδικής  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 22 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 3ης Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.