Δείτε την πρόσκληση της μέσω τηλεδιάσκεψης,  22ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την στις 15 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 22ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.