Δείτε την πρόσκληση της μέσω τηλεδιάσκεψης, 12ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 20:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 12ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.