Δείτε την πρόσκληση της μέσω τηλεδιάσκεψης 5ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 20:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 5ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.