Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης  3ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 20:30

Αρχεία:

Πρόσκληση της 3ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.