Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης  3ης Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 19:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 3ης Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.