Δείτε την πρόσκληση της 17ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 20:00 , στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61)..