Δείτε την πρόσκληση της 19ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 19:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).