Διεξαγωγή έρευνας-διαβούλευσης στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Πετρούπολης
Διεξαγωγή έρευνας-διαβούλευσης στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Πετρούπολης
Ο Δήμος Πετρούπολης συμμετέχει ενεργά στην εθνική προσπάθεια για την προώθηση των “καθαρών” μορφών ενέργειας στις μετακινήσεις και τον περιορισμό των εκπομπών και προχωρά στη διαμόρφωση της στρατηγικής για την αποτελεσματική τοποθέτηση υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Επιθυμώντας να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ο Δήμος Πετρούπολης πραγματοποιεί την παρούσα έρευνα προκειμένου να διερευνήσει τις απόψεις και προτιμήσεις των κατοίκων, φορέων και επισκεπτών της πόλης μας σχετικά με την ηλεκτροκίνηση, αλλά και να διαβουλευτεί για τα σενάρια χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Οι απόψεις, οι προτιμήσεις, οι ιδέες και οι παρατηρήσεις σας αποτελούν σημαντικά στοιχεία που θα αξιοποιήσει ο Δήμος, για να βελτιστοποιήσει το σχεδιασμό του στα παρακάτω πεδία:
• καλύτερη χωροθέτηση των σταθμών στην περιοχή του Δήμου
• διασφάλιση της βιωσιμότητας των προτεινόμενων λύσεων
• διαμόρφωση κινήτρων προώθησης των ηλεκτρικών οχημάτων
Για τον σκοπό αυτό, απευθυνόμαστε στους κατοίκους, τους φορείς και τους επισκέπτες του Δήμου μας και βασιζόμαστε στην ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό, με τη συμπλήρωση της συγκεκριμένης έρευνας.
Μπορείτε να βρείτε και να συμπληρώσετε την έρευνα στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.office.com/r/8sndR6tDWD
Διεξαγωγή έρευνας-διαβούλευσης στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Πετρούπολης