Ο Δήμος Πετρούπολης για την προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο για το έτος 2021, σύμφωνα με τη σχετική υπ αριθμ. 5/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, που είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21REQ009181489, σας καλεί όπως καταθέσετε σχετική οικονομική προσφορά, μέχρι την Δευτέρα 25/10/2021 (μέσω email).
Για την κάλυψη της δαπάνης έχει προβλεφθεί το ποσό των €10.000,00 με το Φ.Π.Α στον ΚΑ 60.6699.0011 του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους 2021.

Σημαντικό!!!
Eκ παραδρομής στο αρχείο της πρόσκλησης έχει αναγραφεί λάθος email επικοινωνίας supplies@petroupoli.gov.com αντί για supplies@petroupoli.gov.gr που είναι το σωστό

 

Αρχεία:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Μελέτη Προμήθειας