Δείτε την πρόσκληση της 14ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 04 Ιουνίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής Αντίστασης 61).

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  14ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.