Εικόνα που εμπεριέχει το λογότυπου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
Μένουμε Ασφαλείς ΚΑΙ στο Σχολείο… Για το καλό όλων μας!