Δήμος Πετρούπολης
Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Πετρούπολης
Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29.04.2020 (ΑΔΑ 6ΜΣ046ΜΤΛ6-Ο14) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πρόσθετα Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» σχετικά με τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, το εξυπηρετούμενο κοινό θα προσέρχεται στο Κέντρο Κοινότητας μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτημα δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως τηλεπικοινωνιακά, διατηρουμένων σε ισχύ των όσων μέχρι στιγμής ισχύουν σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 50 65 885
e-mail: kentrakoinotitas@petroupoli.gov.gr