Έρευνα COH-FIT μικρογραφία
COH-FIΤ: Παγκόσμια μελέτη για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού και της καραντίνας στην ψυχική υγεία.

Τον τρόπο με τον οποίο η πανδημία του ιού COVID-19 και τα περιοριστικά μέτρα έχουν επηρεάσει τη σωματική και ψυχική υγεία του γενικού πληθυσμού αλλά και των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, διερευνά παγκόσμια μελέτη που διεξάγεται διαδικτυακά, σε συνεργασία με πάνω από 200 ερευνητές σε Ερευνητικούς Φορείς και Πανεπιστήμια 35 χωρών ανά την υφήλιο.

Στόχος της «Παγκόσμιας Μελέτης Υγείας και Λειτουργικότητας (μελέτη COH-FIT)» είναι η διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική υγεία, τη λειτουργικότητα και την ευεξία σε καιρούς μεταδοτικών λοιμώξεων και περιοριστικών μέτρων, καθώς και την αναγνώριση προστατευτικών παραγόντων.

Από τη μεριά της Ελλάδας συμμετέχει η Β ́ Ψυχιατρική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία και ζήτησε τη συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να διασφαλιστεί η συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού συμμετεχόντων.

Στην έρευνα αυτή μπορούν να συμμετάσχουν ενήλικες, έφηβοι αλλά και παιδιά, (συμπληρώνοντας τα ειδικά ερωτηματολόγια με τη συγκατάθεση των γονέων).

Τα αποτελέσματα της μελέτης θα αποτελέσουν σημαντικό βοήθημα στους αρμόδιους φορείς όλων των κρατών, αλλά ιδιαίτερα της χώρας μας, για την πληρέστερη αντιμετώπιση τόσο της παρούσας πανδημίας, όσο και την ικανή πρόληψη δυσμενών επιπτώσεων σε περίπτωση πιθανών μελλοντικών ανάλογων καταστάσεων.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων στην έρευνα, τόσο πιο αντιπροσωπευτικά και χρήσιμα θα είναι τα επιστημονικά συμπεράσματα που θα προκύψουν από αυτήν.

Για τη συμμετοχή σας στην έρευνα επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: www.coh-fit.com/?lang=el

 
Έρευνα COH-FIT