ΒΙΒΛΙΑ

«Το μαγικό πανί», Γεωργία Κοκκινάκη
http://mycreationsfromtheheart.blogspot.com/2018/02/to.html

«Η ζωή στην λουλουδούπολη»
https://www2.slideshare.net/taniakourou/ss-239271829