ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ
Ιδιαίτερα ελπιδοφόρα είναι τα μηνύματα που αποκομίζουμε από τα επίσημα στοιχεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και σχετίζονται με την διαχείριση των απορριμμάτων (ΑΣΑ) στον Δήμο μας.
Σύμφωνα με αυτά, παρατηρείται αξιοσημείωτη μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων που έστειλε ο Δήμος Πετρούπολης στον ΧΥΤΑ Φυλής, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων ετών. Πιο συγκεκριμένα, η συνολική ποσότητα των απορριμμάτων στον Δήμο μας μειώθηκε το έτος 2017 κατά 4% σε σχέση με το έτος 2016 (όταν η αντίστοιχη μεταβολή στο σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής ανήλθε στο 3%), ενώ το έτος 2018 μειώθηκε κατά 5,4% σε σχέση με το 2017 (τη στιγμή που η μεταβολή στο σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής ανήλθε στο 3,8%).

Αναμφισβήτητα, πολύ σπουδαίο ρόλο έπαιξε η εκστρατεία ανακύκλωσης που οργανώσαμε, έχοντας ως προτεραιότητα την ανάδειξη των τεράστιων οφελών της ανακύκλωσης, με ομιλίες στα σχολεία, αλλά και στους συμμετέχοντες στις δράσεις πολιτισμού/αθλητισμού, με φυλλάδια ενημέρωσης, αλλά και με την διανομή τσαντών ανακύκλωσης στους πολίτες.
Είμαστε αισιόδοξοι για τα ενθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα, τα οποία αναμένουμε να βελτιωθούν το επόμενο διάστημα, με την υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ), που θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπου θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα βιοαπόβλητα, αλλά και στην χωριστή συλλογή και την διαλογή στην πηγή.
Επειδή πιστεύουμε ότι η ανακύκλωση αποτελεί μία διαδικασία άκρως σημαντική, με αναρίθμητα θετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον, για τους πολίτες, για την ίδια μας τη ζωή, συνεχίζουμε τις προσπάθειες, μέσω της υλοποίησης περισσότερων προγραμμάτων, για την μείωση των αστικών αποβλήτων.
Επισημαίνουμε στους πολίτες ότι είναι στη διάθεσή τους ενημερωτικό υλικό (έντυπα) για την ανακύκλωση, καθώς και τσάντες ανακύκλωσης, τα οποία μπορούν να προμηθευτούν από το Δημαρχείο Πετρούπολης (Κ. Βάρναλη 76-78).