Δήμος Πετρούπολης

ΝΗΠΙΑ – Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
32, 80, 65, 11, 7, 16, 2, 42, 64, 45, 19, 82, 59, 39, 60, 51, 12, 81, 94, 49, 38, 10, 15, 4, 44
ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
62, 23, 58, 57, 37, 95, 79, 96, 52, 16, 71, 40, 85, 8, 63, 75, 41, 13, 14, 5, 54, 20, 35, 90, 18, 9, 3, 73, 31, 67, 21, 28, 55, 86, 48, 25, 22, 76, 53, 6, 36, 68, 56, 84
Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – Ε΄& ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
83, 46, 1, 47, 50, 78, 66, 17, 72, 91, 87, 69, 77, 33, 74, 43, 27, 70, 26, 89, 29, 24, 80, 30, 93
ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
34, 92
ΟΣΟΙ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.