Απογραφή 2021: Σε πλήρη εξέλιξη η απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021

Ο Δήμος Πετρούπολης υποστηρίζοντας το έργο της απογραφής 2021 που διεξάγει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ενημερώνει ότι προκειμένου να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος σε όσους παρέλαβαν τον Μοναδικό Κωδικό Απογραφής με καθυστέρηση, αλλά και σε όσους από τους υπόλοιπους επιθυμούν να απογραφούν ηλεκτρονικά, δίνεται γενική παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της δυνατότητας ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής μέχρι και την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021.

Η απογραφή είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι ανάλογα με τον πληθυσμό που θα καταγραφεί στον Δήμο μας για τα επόμενα δέκα (10) χρόνια:
• προσδιορίζονται οι κρατικές επιχορηγήσεις
• επιλέγονται οι χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα
• προγραμματίζονται τα κονδύλια περιφερειακής ανάπτυξης
• ρυθμίζονται διοικητικά και νομικά θέματα εκπροσώπησης της τοπικής κοινωνίας στα αυτοδιοικητικά θέματα