Από το Ζην στο Ευ Ζην
Από το Ζην στο Ευ Ζην
Ο Δήμος Πετρούπολης, σε μια εποχή πολλαπλών κρίσεων και παρατεταμένης αβεβαιότητας, η οποία επηρεάζει πρωτίστως τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και κυρίως τη νέα γενιά, λαμβάνει δραστικές πρωτοβουλίες, θέλοντας να συμβάλει στη βελτίωση και θωράκιση της ψυχικής ανθεκτικότητας και της κοινωνικής συνοχής του συνόλου των οικογενειών ,που διαβιούν στην περιοχή ευθύνης του. Με τη δημιουργία ενός ευρέως φάσματος πρωτογενούς πρόληψης, κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, καμία οικογένεια δε θα μείνει πίσω, ενώ η κοινωνική δικαιοσύνη θα αποτελεί καθημερινή πρακτική στα όρια του Δήμου, για όλους τους πολίτες.
Σε αυτή την κατεύθυνση, υλοποιεί το έργο με τίτλο: «ΑΠΟ ΤΟ ΖΗΝ ΣΤΟ ΕΥ ΖΗΝ» της πράξης «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικής Ένταξης, Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την Παροχή Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Πετρούπολης», στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας (Τμήματα Α και Β).
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο του έργου: https://petroupoliefzin.gr/
Από το Ζην στο Ευ Ζην