Ανακοίνωση του Δήμου Πετρούπολης για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων του σεισμού της 19ης Ιουλίου 2019 από το ΥΠΕΣ

Ανακοίνωση του Δήμου Πετρούπολης για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων του σεισμού της 19ης Ιουλίου 2019 από το ΥΠΕΣ.

Ο Δήμος Πετρούπολης, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, έχει αποστείλει από τον Ιανουάριο 2020 αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο είναι και το αρμόδιο για την έγκριση ή μη του αιτηθέντος ποσού των αποζημιώσεων του σεισμού της 19ης Ιουλίου 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. 33862/06.05.2019 ΚΥΑ.
Έπειτα από επικοινωνία που υπήρξε μεταξύ της Διοίκησης του Δήμου και του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος Πετρούπολης προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εκταμιευθεί το ποσό των 40.800 € του Επιδόματος του άρθρου 1 παρ.1 & 2 της εν λόγω ΚΥΑ που αφορά τα διαμερίσματα που κρίθηκαν ως “μη κατοικήσιμα” από την Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ).

Όταν καταβληθεί το παραπάνω ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου, η Οικονομική Υπηρεσία θα προβεί στην έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων και στην ειδοποίηση των δικαιούχων για την είσπραξη των σχετικών ποσών.
ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ.

Απεικόνισης σεισμογράφου.