Δήμος Πετρούπολης

Ο Δήμος Πετρούπολης αξιοποιεί το Πρόγραμμα «Επιχορήγηση για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών», του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, που υλοποιείται μέσω του ΟΑΕΔ (υπ’ αρίθμ. 42119/15.07.2020 πρόσκληση).

Πρόκειται για ένα αξιόλογο πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε μακροχρόνια ανέργους άνω των 55 ετών, διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών, να εργαστούν με συμβάσεις δύο (2) ετών.

Ο Δήμαρχος Πετρούπολης Στέφανος Γαβριήλ Βλάχος δήλωσε: «Το πρόγραμμα αυτό έχει ιδιαίτερη αξία για τους άνεργους συμπολίτες μας που ενδέχεται να ανήκουν και σε ευάλωτες ομάδες, καθώς λόγω ηλικίας και μειωμένων προσόντων, η επανένταξη τους στην αγορά εργασίας είναι δύσκολη έως ακατόρθωτη, με αποτέλεσμα στην κρίσιμη ηλικία που βρίσκονται να στερούνται το δικαίωμα συνταξιοδότησης. Ο δήμος μας θα απασχολήσει συνολικά 80 ανέργους διαφόρων ειδικοτήτων, για διάστημα δύο (2) ετών, θεμελιώνοντας το δικαίωμα συνταξιοδότησης, αφού με αυτό τον τρόπο συμπληρώνουν τον αριθμό των ενσήμων που απαιτούνται».