121/2011 ΕΚΛΟΓΗ  ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ.
 122/2011 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
 123/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.
 124/2011 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Θ. ΠΕΤΡΑΣ.
 125/2011 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ  ΑΡ. 20/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ ΓΙΑ “ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΣΤΗ ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ” 
 126/2011 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ “ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ” ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ 
 127/2011 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ ΕΤΟΥΣ 2011. 
 128/2011 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 
 129/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ”