Δείτε την πρόσκληση της 6ης Τακτικής  Συνεδρίασης έτους 2010.