Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2010, 20:00

ΙΣΜΗΝΗ ΠΕΠΕ – LEXICON PROJECT – 9ΜΜ – SCURO ALBO

Συναυλία για την Οικονομική στήριξη του
«Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πετρούπολης»

Η συναυλία λόγω ασχημων καιρικών συνθηκών αναβάλλεται. Σύντομα θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της συναυλίας.

1 2