Δείτε την πρόσκληση της 25ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου) στις 02 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ