Ανακοίνωση του Δήμου Πετρούπολης για την έκτακτη αναστολή του προγράμματος «στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς»

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι για την εμποροπανήγυρη της Αγ. Γλυκερίας του Δήμου Πετρούπολης, να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ηλ. διεύθυνση https://openmarket.mi­ndev.gov.gr ή στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την Δευτέρα 8/4/2024.

Η αίτηση θα συνοδεύεται απαραιτήτως από τα εξής δικαιολογητικά:

α) τη βεβαίωση δραστηριοποίησης ή την άδεια που κατέχουν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (άδεια δραστηριοποίησης παραγωγού / επαγγελματία πωλητή στις λαϊκές αγορές ή άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο / πλανόδιο εμπόριο ή άδεια χειροτέχνη – καλλιτέχνη)

β) πιστοποιητικό υγείας εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων και ποτών.

γ) και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για δημότες Πετρούπολης.

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 4174/24.01.2024 (ΑΔΑ: ΨΞΤΜΩΞΣ-5ΔΧ) απόφαση Αντιδημάρχου χωροθέτησης, διάρκειας και προκήρυξης πλήρωσης θέσεων για την εμποροπανήγυρη της Αγίας Γλυκερίας του Δήμου Πετρούπολης για το έτος 2024.