Ενημέρωση για τη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου Πετρούπολης
Ενημέρωση για τη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου Πετρούπολης
Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι το Δημοτικό Κοιμητήριο της πόλης θα λειτουργεί ως ακολούθως:
από 04/09/2023 έως 01/10/2023 καθημερινά από τις 7:00 έως και τις 19:00
από 02/10/2023 έως 28/10/2023 καθημερινά από τις 7:00 έως και τις 18:30 και
από 29/10/2023 έως 30/03/2024 καθημερινά από τις 7:00 έως και τις 17:30.