Ενημέρωση σχετικά με τα φώτα που παραμένουν αναμμένα κατά τη διάρκεια της ημέρας σε διάφορα σημεία της πόλης
Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι σχετικά με τις καταγγελίες ή τις αναφορές που αφορούν στους αναμμένους λαμπτήρες κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα πρέπει να απευθύνονται κατευθείαν στη ΔΕΔΔΗΕ η οποία έχει και τη μοναδική και αποκλειστική ευθύνη του ηλεκτροφωτισμού της πόλης, καθώς το δίκτυο φωτισμού δεν ελέγχεται από τις υπηρεσίες του Δήμου.
Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες του Δήμου δε έχουν δικαίωμα να επέμβουν, αλλά δέχονται τα παράπονα των δημοτών και αφού πραγματοποιήσουν αυτοψία, καταγράφουν τη βλάβη και ενημερώνουν αρμοδίως τη ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να δώσει άμεσα λύση.