Έναρξη της υποβολής αιτήσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ για μητέρες του δημόσιου τομέα

Προσωρινοί Πίνακες Μοριοδότησης για τις Εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πετρούπολης για το σχολικό έτος 2022-2023

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης της μοριοδότησης αιτήσεων εγγραφής στους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της πόλης, για το σχολικό έτος 2022-2023.

Σημειώνεται ότι, η περίοδος ενστάσεων επί της μοριοδότησης των αιτήσεων ορίζεται από 27.06.2022 έως και 29.06.2022.
Η ένσταση θα είναι μια απλή αίτηση, η οποία θα κατατεθεί μέσα σε φάκελο μαζί με το δικαιολογητικό για το οποίο υποβάλλεται, στο Γραφείο Παιδικών Σταθμών, επί της οδού Κρήτης 2, κατά τις ώρες 09:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ..
Στην εξωτερική πλευρά του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε ο αριθμός πρωτοκόλλου της αρχικής αίτησης που έχει υποβληθεί.
Στους πίνακες που ακολουθούν έχουν μοριοδοτηθεί μόνο οι αιτήσεις με πλήρη δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία καθώς και οι εκπρόθεσμες, δεν μοριοδοτήθηκαν.

Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν το αποτέλεσμα που τους ενδιαφέρει με τα αρχικά του ονόματος των μητέρων και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης στους παρακάτω πίνακες:

Προσωρινός Πίνακας Μοριοδότησης Νηπίων

Προσωρινός Πίνακας Μοριοδότησης Βρεφών