Προσυμπτωματικός Έλεγχος ΧΑΠ από το ΚΕΠ Υγείας.
Προσυμπτωματικός Έλεγχος ΧΑΠ από το ΚΕΠ Υγείας.
Ο Δήμος Πετρούπολης υπενθυμίζει στους πολίτες τη λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας στην πόλη μας.
Το ΚΕΠ Υγείας αποτελεί μια κοινωνική δομή δίπλα στον δημότη, με κεντρικό άξονα την Πρόληψη και την Προαγωγή της Υγείας.
Βασικό μέλημα του Προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση του πληθυσμού σε θέματα υγείας και προσυμπτωματικού ελέγχου, η διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων και η παραπομπή – διασύνδεση με δομές υγείας για όλους τους πολίτες ανεξαρτήτου ασφαλιστικής ικανότητας.
Υπενθυμίζουμε ότι οι δημότες μπορούν να εγγραφούν στο Λογισμικό των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ μέσα από την ιστοσελίδα: www.kepygeias.org
Σας παραθέτουμε το παρακάτω μαγνητοσκοπημένο βίντεο το οποίο σας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο της ΧΑΠ, του νέου νοσήματος των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ.
Δείτε το βίντεο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=HfKBD5b4Iq4