Ενημέρωση για τη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου Πετρούπολης
Ενημέρωση για τη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου Πετρούπολης
Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι το Δημοτικό Κοιμητήριο της πόλης θα λειτουργεί ως ακολούθως:
από 26/3/2023 έως 30/04/2023 καθημερινά από τις 7:00 έως και τις 18:30
από 01/5/2023 έως 28/10/2023 καθημερινά από τις 7:00 έως και τις 19:30 και
από 29/10/2023 έως 30/03/2024 καθημερινά από τις 7:00 έως και τις 17:30.