ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ανάρτηση αποτελεσμάτων δικαιούχων Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πετρούπολης

Ο Δήμος Πετρούπολης και η Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι τα αποτελέσματα των αιτήσεων  αναρτήθηκαν την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 στην κεντρική είσοδο του κτιρίου του Κέντρου Κοινότητας επί τη διασταύρωση των οδών Αθ.Διάκου 88Α & Αγ. Δημητρίου.

Η Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης με συγχρηματοδότηση του προγράμματος «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Δομή Παροχής Κοινωνικού Παντοπωλείου» (με κωδ. Πρόσκλησης ΑΤΤΟ24 Α/Α ΟΠΣ 1555 του Ε.Π. Αττική 2014-2020) που έχει ως σκοπό την άρση των φαινομένων του κοινωνικού αποκλεισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Κέντρου Κοινότητας επί των οδών Αθ. Διάκου 88Α & Αγ. Δημητρίου στο τηλέφωνο 2105065885.