Την Πέμπτη 23/2/2017 και ώρες 10:00 – 13:00, θα πραγματοποιηθεί η διανομή τροφίμων στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ, στην αποθήκη τροφίμων του Δήμου Πετρούπολης.