Την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου Πετρούπολης Βαγγέλη Σίμου και του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών κ. Σπύρου Τζόκα, στην έδρα της Περιφέρειας.
     Στην συνάντηση συζητήθηκε διεξοδικά η πρόθεση του Δήμου Πετρούπολης να προχωρήσει σε ανάπλαση της οδού 28ης Οκτωβρίου και πιο συγκεκριμένα να ανακατασκευάσει πεζοδρόμια με τον ηλεκτροφωτισμό και τον λοιπό αστικό εξοπλισμό τους, εκατέρωθεν της οδού 28ης Οκτωβρίου, από την συμβολή της με την οδό 25ης Μαρτίου, έως την συμβολή της με την οδό Ανατολικής Ρωμυλίας.
Το έργο περιγράφεται αναλυτικά στην 01/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ), ύψους 500.000,00 € και έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Πετρούπολης.
Κύριος στόχος της μελέτης είναι η συνολική αναβάθμιση της λειτουργικότητας της περιοχής. Κάτι τέτοιο θα επιτευχθεί:
•   μέσω της αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν από την κακή βατότητα των πεζοδρομίων που υφίστανται σήμερα,
•   με τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και ατόμων με προβλήματα κινητικότητας τα οποία σήμερα αποκλείονται πλήρως από την χρήση των πεζοδρομίων,
•   με την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του χώρου μέσω της αύξησης του φωτισμού με την προσθήκη φωτιστικών σωμάτων, αλλά και της διευθέτησης του προβλήματος της παράνομης στάθμευσης, η οποία καταλαμβάνει κάθε ελεύθερο χώρο και περιορίζει στο ελάχιστο το χώρο διέλευσης των πεζών.

    Ο Δήμαρχος Πετρούπολης τόνισε την αναγκαιότητα διεκπαιρέωσης του έργου, καθώς η 28ης Οκτωβρίου στο συγκεκριμένο μήκος της, συνδέει δύο κύριες οδικές αρτηρίες του Δήμου. Κατά συνέπεια πρόκειται να συμβάλλει τα μέγιστα στην συνολική ποιοτική, μορφολογική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου, στην βελτίωση της ζωής των κατοίκων και στην αναβάθμιση της λειτουργικότητας της περιοχής μέσω της διευθέτησης της άναρχης στάθμευσης οχημάτων με τη δημιουργία εσοχών για την στάθμευση περιορισμένου αριθμού οχημάτων.
    Ο Αντιπεριφερειάρχης, από την πλευρά του, δεσμεύτηκε ότι, μετά από την κατάθεση της μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας (κάτι το οποίο θα γίνει αυτή την εβδομάδα) θα προχωρήσουν οι ενέργειες για την ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την υλοποίησή του.