Ανακοινώθηκε από την ΕΕΤΑΑ η πρόσκληση με τα δικαιολογητικά για το πρόγραμμα <<Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής>>, η οποία αφορά τη φοίτηση νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2016-2017.

Εκτός από τα δικαιολογητικά στην πρόσκληση αναγράφονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία (όροι συμμετοχής,ημερομηνία έκδοσης αίτησης,τρόπος κατάθεσης αίτησης-ΠΡΟΣΟΧΗ μόνο ηλεκτρονικά-,τρόπος κατάθεσης αίτησης και δικαιολογητικών,προσωρινά αποτελέσματα,ενστάσεις,οριστικά αποτελέσματα,τοποθετήσεις στις δομές κ.τλ.)

1. Δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα στις σελίδες 16-21
2. Αίτηση  διαθέσιμη από 12/07/2016
3. Η υποβολή της αίτησης θα γίνει ηλεκτρονικά από 12/07/2016 έως 29/07/2016
4. Η εκτύπωση της υποβληθείσας αίτησης μαζί με όλα τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν το χρονικό διάστημα από 12/07/2016 έως 29/07/2016 και ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς(courier).

Πληροφορίες θα δίνονται:
Από την ΕΕΤΑΑ (Μυλλέρου 73-77)  στα τηλέφωνα: 2131320600, 2105214600
– Από το Δήμο Πετρούπολης στα τηλέφωνα: 2105064064, 2105064079, 2105064065

Η υπηρεσία των Παιδικών Σταθμών παραμένει στη διάθεση των ενδιαφερομένων για κάθε πληροφορία.