Ενημερωτική δράση για τον Εθελοντισμό Πολιτικής Προστασίας

“Ενημερωτική δράση για τον Εθελοντισμό Πολιτικής Προστασίας” σε εργαζομένους ΟΤΑ Α’ βαθμού από την  Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής

Ολοκληρώθηκε στο Δήμο Πετρούπολης με επιτυχία, το πρόγραμμα που διοργανώνει η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής και που αφορά “Ενημερωτική δράση για τον Εθελοντισμό Πολιτικής Προστασίας”, που απευθύνεται σε εργαζομένους ΟΤΑ  Α’ βαθμού. Λόγω του ενδιαφέροντος μάλιστα, που εκδηλώθηκε από μεγάλο αριθμό εργαζομένων του Δήμου, από όλες σχεδόν τις Υπηρεσίες του, αυτό πραγματοποιήθηκε σε δύο ημερομηνίες (25 Μαΐου και 8 Ιουνίου) στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου, Εθν.Αντίστασης 61.
Εισηγήτρια της παρουσίασης ήταν η κα Ιωάννα Σαρλή, Γεωλόγος MSc, της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής.
Η Δράση αυτή αποσκοπεί στην προώθηση της αξίας του εθελοντισμού στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας και στην βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού των ενεργειών μεταξύ των Υπηρεσιών και των εθελοντικών ομάδων.
Οι θεματικές υποενότητες που αναπτύχθηκαν στο πρόγραμμα είναι :
 1)     Είδη εκτάκτων αναγκών – Καταστροφών
 2)     Οι επιπτώσεις των καταστροφών στην λειτουργία της κοινωνίας
 3)     Ορισμός Εθελοντισμού – ιδεολογικό πλαίσιο
 4)     Βασική νομοθεσία για τον εθελοντισμό Πολιτικής Προστασίας (ΠΠ)
 5)     Προσδιορισμός  κύριων τομέων συμβολής εθελοντικών δράσεων στην ΠΠ
 6)     Εθελοντικές δράσεις σε σχέση με τον χρόνο εκδήλωσης της έκτακτης ανάγκης
 7)     Οφέλη της εθελοντικής προσφοράς
 8)     Δυσκολίες – Προβλήματα
 9)     Προτάσεις βελτίωσης
10)    Σύνοψη –  Συμπεράσματα
Το πρόγραμμα έχει βιωματικό χαρακτήρα, εφαρμόζονται οι αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και επιδιώκεται η ενεργητική συμμετοχή με την χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών που αναπτύσσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων, αλλά και των εκπαιδευομένων μεταξύ τους (εμπλουτισμένη εισήγηση, καταιγισμός ιδεών, διανομή έντυπου υλικού, ερωτήσεις – απαντήσεις, ομαδικές ασκήσεις κλπ).
Πολύ σημαντικό, που αποκομίσθηκε από την παρουσίαση, είναι η γνωριμία της νεώτερης νομοθεσίας που διέπει τη σχέση μεταξύ των Υπηρεσιών που δύναται να απασχολήσουν εθελοντικές ομάδες, με τις ομάδες αυτές, οι οποίες λαμβάνουν ειδική πιστοποίηση από ειδικευμένους Φορείς (Π.Σ.,ΕΚΑΒ,κ.α) για τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν και καλύπτονται ασφαλιστικά.

 

 Ενημερωτική δράση για τον Εθελοντισμό Πολιτικής ΠροστασίαςΕνημερωτική δράση για τον Εθελοντισμό Πολιτικής Προστασίας