Στα πλαίσια της Κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης, ο Δήμαρχος Σίμος Ευάγγελος, συνεπικουρούμενος από την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας και Παιδείας Κανέλλη Ζαχαρούλα, ανακοινώνει:
   Μετά τα οριστικά αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ και προκειμένου να διατεθούν οι ελάχιστες κενές θέσεις νηπίων που έχουν δημιουργηθεί στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, Α΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, & Ζ, καλούμε τους κατοίκους του Δήμου Πετρούπολης να συμπληρώσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο γραφείο των παιδικών σταθμών, στο κτίριο της Δ/νσης Παιδείας Πρόνοιας και Κοιν. Πολιτικής (Κρήτης 2, Πετρούπολη) ή να αποστείλουν συμπληρωμένη την αίτηση, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα υποστηρικτικά έγγραφα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): paidikoi@petroupoli.gov.gr από την Τετάρτη 19/10/2016 έως και την Πέμπτη 27/10/2016 και ώρες 8:00 -13:00.

 Ενημερωθείτε από το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.