Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για εργασίες αποκατάστασης κεντρικών χώρων κοιμητηρίου.