Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας  2015.