Δείτε την περίληψη διακήρυξης για την εκμίσθωση του κυλικείου, του 8ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης.