Δείτε την πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (1ος όροφος- αίθουσα Προέδρου Δ.Σ.) στις  6 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.