Δείτε την πρόσκληση της 14ης Τακτικής Συνεδρίασης, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 28 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30.