Δείτε την πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 18 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.