Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (πληροφ. : 210 5064067)

Έπειτα από την υπ’ αριθ. 278/2005 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος αποφάσισε την οριοθέτηση και τοποθέτηση σήματος ¨επιφανείας διόδου¨ δηλ. (1,50Χ2,00) έμπροσθεν της οικίας ατόμων με προβλήματα υγείας, ώστε να απαγορεύεται η στάθμευση για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι έχοντες ανάγκη (νεφροπαθείς, κινούμενοι με αναπηρικό καροτσάκι, φορεία κ.λ.π).
Για την συγκεκριμένη οριοθέτηση απαιτούνται τα εξής:
• Υποβολή αίτησης (απλή αίτηση)  προς την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Κρήτης 2)
• Ιατρική γνωμάτευση
• Αποδεικτικό δ/νσης (λογαριασμός ΔΕΗ-ΟΤΕ-κ.λ.π)
 
Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.